Diabetes mellitus

Se også ketoacidosis diabeticum, hyperosmolær non-ketotisk coma og hypoglycæmi

Diabetes-typer

Type I diabetes

Type 2 diabetes

Anden specifik diabetes pga. primærlidelser

Broget gruppe, præget af primærlidelsen, stærkt varierende beta-cellefunktion med behandlingsbehov derefter

Gestationel diabetes

Ætiologi:

Type I diabetes mellitus:

Type II diabetes mellitus:

Disponering

Type II DM bør også overvejes ved:

Symptomer (initialt)

Diagnose

Diabetes mellitus (en positiv fra kriterier 1 + 2 eller to positive fra kriterie 1)

Nedsat glukosetolerance (IGT = Impaired Glucose Tolerance) - begge kriterier

US / behandling initialt:

Behandling fortsat

Peroral (DM type II) behandling

Overvægtige

Normalvægtige

  1. gennemgang af kost og motionsmuligheder
  2. kombination af po.-midler
  3. evt. henvisning til insulinbeh

Insulinbehandling - behandling af type I og evt. type II

Øvrig behandling

Behandlingsmål:

HbA1c < 7%, fBS < 6 mM (ved HbA1c > 8%, fBS > 8 eller postprandialt BS > 10 mM intensiveret beh)

Kontrol

Hver 3-4. mdr:

Hver 1-2 år:

Alder (år) 20 30 40 50 60 70
Tærskel (V) 13 13 17 21 26 33

Diabetes mellitus og kirurgi

Præoperativt:

Mål:

På OP-dagen:

Peroperativt og postoperativt

Diabetes og graviditet

Risici:

Kontrol:

Forud for graviditet udføres:

Under graviditet foretages:

Behandling:

Insulinbehandlet DM og partus provokatus (p.p.)

DM og sectio

Ikke-insulin-behandlet DM (oftest gestationel) og p.p.:

Post partum:

Diagnostiske test

Oral glucose-belastning Glucagon-test

 

Kilder