Kalorisk vestibulær prøve

Test

Konklusion

Normal

Affektion

Tolkning

 

Kilde

140301/AW